Geplaatst op  | Reageren uitgeschakeld

Overname failliet Heddes met spoed goedgekeurd door de NMaBij de overname van delen van Heddes is met grote snelheid gehandeld. Bij grotere overnames of fusies, is de toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vereist, voordat deze doorgang kan vinden. Dat kan zomaar maanden duren. In uitzonderingsgevallen kan dit zeer snel gebeuren.

Bij fusies, overnames, of verkrijging van zeggenschap in een andere onderneming (concentraties) zijn veel handelingen vereist. De Ondernemingsraad moet vaak worden geraadpleegd, er moet overeenstemming worden bereikt tussen partijen, maar soms moet ook de NMa eerst goedkeuring geven.


Bron: Webregio

Tags:

Geen reacties mogelijk.